ISO 22000 (GIDA GÜVENLİĞİ)

ISO 22000 (GIDA GÜVENLİĞİ)

ISO 22000 NEDİR?

Gıda sektöründe, Üretimden-tüketime kadar gıda güvenliği sağlamak amacıyla proses aşamalarının ürün bazında belirlenip incelenmesi ve “Kritik kontrol noktaları”nın belirlenmesi, riskin azaltılması, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlamaktır.

Gıda güvenliğini etkileyen potansiyel tehlikelerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde tehlike ve risk analizi yapılmasını öngören, tehlikelerin kontrolünde ön koşul programı ve kritik kontrol noktalarının kullanılması esasına dayanır.

NELERİ İÇERİR?

 • GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DÖKÜMANTASYON ORGANİZASYONU
 • GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANLAMASI KURALLARI
 • ORGANİZASYON YAPISI
 • GÜVENLİ GIDALARIN PLANLANMASI (ÜRÜN İŞ AKIŞLARI)
 • TEDARİKÇİLERİN BELİRLENMESİ VE ONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMASI
 • ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI VE TEHLİKE ANALİZLERİ
 • HACCP PLANI
 • OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (KRİTİK LİMİTLER VE KONTROL ÖNLEMLERİ)
 • UYGUNSUZ ÜRÜNLER VE DÜZELTME DURUMLARI
 • GERİ ÇEKME VE GERİ ÇEKMENİN KONTROL MEKANİZMASI
 • GIDA GÜVENLİĞİ İÇ TETKİK
 •  GEÇERLİ KILMA, DOĞRULAMA VE İYİLEŞTİRME SİSTEMİ

Yazar hakkında

lotus administrator