ISO 16949 (OTOMOTİV KYS)

ISO 16949 (OTOMOTİV KYS)

TS EN 16949 NEDİR?
Otomotiv Yan Sanayi sektöründe ham maddeden başlayıp nihai ürün oluşana kadar bütün üretim, tasarım, montaj, mühendislik çalışmaları ve servis hizmetleri aşamalarında, gerekli olan kalite gereklerini sağlayan sistemdir.
ISO 9001 kalite sistemi ile entegre olan bir sistemdir. Özellikler yan sanayiler için müşteriye özel şartları içerir.

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • 16949 ile ilgili üst yönetim dahil toplantı yapılması ve 16949 takımının belirlenmesi
 • Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının 16949 gerekliliklerine göre oluşturulacak süreçler kapsamında yenilenmesi
 • Dökümantasyon sisteminin 16949’e göre yeniden düzenlenerek revize edilmesi, Dökümanların çalışmalar süresince düzenlenerek revize edilmesi
 • Genel olarak 16949 için gerekli olan süreçlerin (proseslerin) belirlenmesi, bunlar ile ilgili izleme ölçüm ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi
 • Dış kaynaklı süreçlerin belirlenerek bunlarında izleme ölçüm ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi
 • 16949’a göre Kalite Politikası ve hedeflerin belirlenmesi
 • Kalite kayıtlarının kontrollerinin belirlenmesi ve prosedürün 16949’a göre düzenlenmesi
 • Kuruluş ile ilgili olan süreçler ile beraber gerekli olan operatör,araç v.b. Konular ile ilgili talimatların hazırlanması
 • Müşteri şartlarının belirlenmesi ve bu şartlara göre her türlü müşteri mühendislik sp. İçin ve bunların değişiklikleri için bir süreç oluşturulması
 • 16949 gerekliliklerine göre Eğitim Planının Belirlenmesi
 • Personel için eğitim yeterlilikleri ile ilgili olarak polivalans tablolarının hazırlanması ve hazırlanan tabloya göre niteliklerini arttırmak için eğitim verilecek personelin belirlenmesi
 • Ödül ve Öneri sisteminin 16949’a göre yeniden yapılandırılması
 • Çalışanların motivasyonun arttırmak için bir proses oluşturulması ve bu konuda çalışmalar başlatılması
 • Müşteri ve Çalışan memnuniyet ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi ve izleme yöntemlerinin sağlanması
 • Üretim iş akışlarının oluşturulması ve doğrulama ve geçerli kılma yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kuruluş için Fabrika, Tesis ve ekipman planlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi için bir yöntem uygulanması
 • Tüm üretilen ürünler için ürün kontrol planlarının hazırlanması ve bunlarla ilgili değişiklik kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Tüm ürünler için FMEA’ların hazırlanması
 • Satınalma Sürecinin 16949’a göre tekrar oluşturulması ölçme ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Fason ve diğer tedarikçilerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve bunlar için bir ölçme sisteminin oluşturulması
 • Girdi kontrol ve testlerinde Performansa dayalı numunelendirme sisteminin oluşturulması
 • Önleyici ve kestirimci bakım sistemlerinin oluşturulması
 • Müşteri mülkiyeti ile ilgili prosedür ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kalibrasyon sisteminin 16949’a göre revize edilmesi ayrıca MSA çalışmalarının yapılması
 • Kuruluş içindeki iç laboratuvarın sistem içine dahil edilmesi
 • İPK çalışmalarının tüm süreçler dahilinde yapılması
 • Müşteriye yapılan servis ile ilgili bir sistemin oluşturulması
 • 16949’a göre sistem içi denetimlerin yapılması,

Bu kapsamda:

 • Kalite Yönetim sistem tetkikin yapılması
 • Proses Denetiminin yapılması
 • Ürün tetkiklerinin yapılması
 • 1694’da Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin (8D) sisteme alınması, 8D çalışmalarının yapılması
 • Firma düzeni için 5S çalışmalarının yapılması
 • 16949 kapsamında oluşturulmuş olan süreçlerin etkileşimlerinin belirlenmesi
 • 16949 Kapsamına göre Kalite El Kitabının Hazırlanması
 • Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısının 16949 gerekliliklerine göre detaylı olarak yapılması

Yazar hakkında

lotus administrator