ISO 9001 2015

ISO 9001 2015

ISO NEDİR?

Açılımı International Standart Organization  ( Uluslararası Standart Organizasyon) ‘dur. Dünyaca kullanılan bir standarttır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bir kuruluşu kalite bakımından idare,  kontrol, gelişim ve iyileştirme için gerekli yönetim  sistemidir. Kuruluşta, ilk basamak olan satın alım yapılan malzemelerin girdiği andan başlayarak hizmetin son aşaması olan müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçleri kapsar.

ISO 9001:2015’IN TEMEL ALDIĞI 8 TEMEL PRENSİP NEDİR?

«  Müşteri Odaklılık (Müşteri Memnuniyeti)

«  Liderlik

«  Çalısanların katılımı

«  Süreç odaklılık (Süreç Yaklaşımı)

«  Yönetimde Sistem yaklaşımı

«  Sürekli iyileştirme

«  Verilere dayalı karar verme

«  Tedarikçilerle işbirliği

 

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • Firmanıza sistem kurulmadan önce Mevcut Durum Analizinin yapılması,
 • Firmanızın Organizasyon Yapısının kurulması ve Organizasyon Şemasının- Görev tanımlarının belirlenmesi,
 • Kalite toplantılarının her bölüm ile düzenli olarak yapılmasının sağlanması ve bölüm hedeflerinin belirlenmesi,
 • Gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bir eğitim planının oluşturulması,
 • Çalışmalar için gerekli olan “Temel Eğitim” ve “İç Tetkik” eğitimlerinin Firmanızın belirlediği günlerde projeksiyon aleti ile çalışanlara verilmesi,
 • Yönetim Sistemi kapsamında Dokümantasyon için bir kodlama sisteminin oluşturulması,
 • Firma içinde kaybolan evraklar ve önemli belgeler için bir dosyalama ve arşivleme sisteminin kurulması,
 • Sistem için gerekli olan süreçlerin belirlenmesi,
 • Belirlenen süreçler için iş akışlarının çizilmesi ve süreçlerin izlenme yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Destek Dokümanlarının Oluşturulması, Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi,
 • Bölüm hedefleri doğrultusunda kişilerin performanslarının ölçülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin, Personel memnuniyetinin ve Personel performansının ölçülmesi, olumsuz sonuçlar için düzeltici faaliyet çalışmalarının başlatılması,
 • Mevcut sorunlar üzerinde odaklanarak düzeltici faaliyet çalışmaları yapmak ve ileride meydana gelebilecek problemler için önleyici faaliyetler düzenlemek,
 • Düzeltici faaliyetlere yönelik veri analizlerinin oluşturulması ve ölçülmesi,
 • Oluşturulan sistem sonrası kontroller için gerekli olan İç Tetkiklerin yapılması,
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının yapılması,

 

Yazar hakkında

lotus administrator